TGP-430

Robot tập ngực dưới TigerSport TGP-430

Chức năng chính : Tập ngực dưới

Kích thước: 153*140*177 cm

Trọng lượng : 209 kg

Khối lượng tạ :200 kg

Tải trọng :180kg

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

Robot tập ngực dưới TigerSport TGP-430

 

Sản phẩm khác

TGP-370

TGP-370

Liên hệ

TGP-400

TGP-400

Liên hệ

TGP-340

TGP-340

Liên hệ

TGP-680

TGP-680

Liên hệ

TGP-390

TGP-390

Liên hệ

TGP-530

TGP-530

Liên hệ

TGP-300

TGP-300

Liên hệ

TGP-330

TGP-330

Liên hệ