TGP-450

Robot lưng trong/ ngoài TigerSport TGP-450

Hai chức năng: Tập lưng trong/ lưng ngoài

Kích thước: 141*130*166 cm

Trọng lượng : 176 kg

Khối lượng tạ :200 kg

Tải trọng :180kg

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

robot lưng trong/ ngoài TigerSport TGP-450

 

Sản phẩm khác

TGP-370

TGP-370

Liên hệ

TGP-400

TGP-400

Liên hệ

TGP-340

TGP-340

Liên hệ

TGP-680

TGP-680

Liên hệ

TGP-390

TGP-390

Liên hệ

TGP-530

TGP-530

Liên hệ

TGP-300

TGP-300

Liên hệ

TGP-330

TGP-330

Liên hệ