TGP-370

Máy tập lưng dưới TigerSport TGP-370​

Chức năng chính : tập lưng dưới

Kích thước: 136*113*170 cm

Trọng lượng : 284 kg

Khối lượng tạ :118 kg

Tải trọng :180kg       

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

Máy tập lưng dưới TigerSport TGP-370

 

Sản phẩm khác

TGP-400

TGP-400

Liên hệ

TGP-340

TGP-340

Liên hệ

TGP-680

TGP-680

Liên hệ

TGP-390

TGP-390

Liên hệ

TGP-530

TGP-530

Liên hệ

TGP-300

TGP-300

Liên hệ

TGP-330

TGP-330

Liên hệ

TGP-380

TGP-380

Liên hệ