DWS107-U2

Máy tập ép ngực và ép lưng Spirit DWS107-U2 

Hai chức năng : ép ngực - ép lưng

Kích thước : 145*120*195cm

Trọng lượng : 298 kg

Khối lượng tạ : 91 kg

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

Máy tập ép ngực và ép lưng Spirit DWS107-U2

 

Sản phẩm khác

DWS172-U2

DWS172-U2

Liên hệ

DWS150-U2

DWS150-U2

Liên hệ

DWS 101-U2

DWS 101-U2

Liên hệ

DWS103-U2

DWS103-U2

Liên hệ

DWS117-U2

DWS117-U2

Liên hệ

DWS141-U2

DWS141-U2

Liên hệ

DWS161-U2

DWS161-U2

Liên hệ

AFB101

AFB101

Liên hệ