TGP-720

Máy tập bả vai TigerSport TGP-720

Chức năng: tập bả vai

Kích thước: 170*149*170 cm

Khối lượng :282 kg

Khối lượng tạ : 95 kg

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

Máy tập bả vai TigerSport TGP-720

 

Sản phẩm khác

TGP-370

TGP-370

Liên hệ

TGP-400

TGP-400

Liên hệ

TGP-340

TGP-340

Liên hệ

TGP-680

TGP-680

Liên hệ

TGP-390

TGP-390

Liên hệ

TGP-530

TGP-530

Liên hệ

TGP-300

TGP-300

Liên hệ

TGP-330

TGP-330

Liên hệ