DWS141-U2

Má đùi trước/ móc đùi sau DWS141-U2

Hai chức năng : đá đùi trước - móc đùi sau

Kích thước : 138*134*137 cm

Trọng lượng : 310 kg

Khối lượng tạ : 91 kg

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua ngay
Last post loader..

Má đùi trước/ móc đùi sau DWS141-U2

 

Sản phẩm khác

DWS172-U2

DWS172-U2

Liên hệ

DWS150-U2

DWS150-U2

Liên hệ

DWS 101-U2

DWS 101-U2

Liên hệ

DWS103-U2

DWS103-U2

Liên hệ

DWS107-U2

DWS107-U2

Liên hệ

DWS117-U2

DWS117-U2

Liên hệ

DWS161-U2

DWS161-U2

Liên hệ

AFB101

AFB101

Liên hệ